+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Nyheter och Artiklar

Mental Training and Personal Mastery?

What is Mental Training? Mental Training is about how to systematically and regularly train your brain on what you want to happen. This could involve how to relax, manage stress, gain more confidence, or how to set up goals and target images. Change happens in the...

läs mer

Five common obstacles in mental training

If you are not familiar with Mental Training, you may encounter obstacles that can lead you to believe that it is not working. Here are the most common things that may happen: I fall asleep while listening so it probably doesn't work for me. Fact: When you start...

läs mer
Mental Träning och Personligt Mästerskap®

Mental Träning och Personligt Mästerskap®

Vad är Mental Träning? Mental Träning handlar om att träna hjärnan systematiskt och regelbundet på det du vill ska hända. Det kan vara att slappna av, hantera stress, få bättre självförtroende eller att programmera in mål och målbilder. All förändring sker i det...

läs mer
Stresshantering – Sju sätt att stressa av

Stresshantering – Sju sätt att stressa av

Stress är en känsla vi alla upplever någon gång. Det är ett naturligt försvar som vi har med oss redan sedan stenåldern när vi behövde skärpa våra sinnen och uppbringa lite extra energi. Stress i sig är inte farligt, men det är när vi går med ett ständigt stresspåslag...

läs mer