+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Jobba med vårt affärskoncept

Bli Businesspartner

Vill du bli Businesspartner för Personligt Mästerskap? Du får vara med i ett större sammanhang där vi tillsammans skapar friska företag, organisationer och en hållbar vinst. Mätbar arbetsglädje och effektivitet.

Utbildning businesspartner

Du får en egen handledarmanual med instruktioner, fakta och övningar samt utbildning på detta material för att kunna genomföra egna utbildningar med dina kunder. Utbildningen går ut på att utbilda dig till businesspartner i konceptet Personligt Mästerskap® Företagsutbildning och organisationsutbildning.

Du kommer att ha kunskap om de metoder och arbetssätt samt den forskning som konceptet Personligt Mästerskap bygger på. Detta är en certifieringsutbildning, Businesspartner-utbildningen vänder sig till personer som brinner för företags- och organisationsutveckling.

Vad ger det mig att bli Businesspartner i Personligt Mästerskap?

1. Affärsutveckling

Affärsutvecklingen syftar till möjliggöra ett framgångsrikt företagande. Det är ett unikt koncept framtaget för att möta marknaden med våra tjänster.

Den består av:

 • Säljutbildning och säljträning
 • Kommunikationsprofiler
 • Utbildningsmetodik och pedagogik
 • Storytelling och presentationsteknik
 • Årlig kompetensutveckling och uppföljning
 • Workshops i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Årlig Kick-off
 • Kontinuerlig produktutveckling
2. Marknadsföring

Du som Businesspartner blir starkare i ditt företagande genom att vi är många som jobbar under samma varumärke och ingår i ett gemensamt nätverk av kompetenta personer.

Vi kommer att ha:

 • Gemensam hemsida med referenser från nöjda kunder
 • Närvaro på sociala medier
 • Gemensam plattform för att marknadsföra certifierade och kvalitetssäkrade utbildare i hela Sverige
 • Marknadsföringsmaterial till tjänsterna
 • Visitkort
 • Digitalt material till egna hemsidor
 • Närvaro vid relevanta mässor

Kontakta oss:

14 + 13 =

Bli Business Partner