+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Kommunikationssvårigheter är ett väldigt vanligt problem på arbetsplatser och kan vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa och missnöjda medarbetare. Kommunikation är ett brett begrepp och innefattar inte bara vad vi säger utan även hur vi säger det, vårt kroppsspråk och det vi inte säger.

Meningen med kommunikation är den respons du får

Vi kommunicerar hela tiden, men för att det ska bli en meningsfull kommunikation behöver mottagaren förstå vad det är vi vill kommunicera. Om du inte får den respons eller det resultat du eftersträvade kanske du behöver kommunicera på ett annat sätt – sätta dig in i mottagarens karta av verkligheten och utrycka dig på ett sätt så att mottagaren förstår. Det hjälper inte att säga samma sak en gång till fast med högre röst.

förbättra kommunikationen på företaget

Tips för att förbättra kommunikationen i företaget

I en stressad organisation är det lätt hänt att kommunikationen bli otydlig, att budskap inte går fram och att det finns förväntningar på att medarbetare ska förstå saker som kanske inte tydligt har kommunicerats ut. Här kommer några tips:

  • Kommunikation går inte bara åt ett håll

Tänk på att inte bara leverera en stor mängd information om du vill att mottagaren ska lyssna och ta in. Ha en dialog, ställ frågor och försäkra dig om att det du säger har mottagits på det sätt du hade tänkt, för att skapa det resultat du vill uppnå.

  • Var tydlig med vad du tycker och tänker

Även om vi ofta känner av sinnesstämningar och kan tolka situationer så är vi inte tankeläsare. Du som ska kommunicera någonting – se till att du är tydlig med vad du tycker och tänker. Om vi börjar anta att personer förstår vad vi menar eller vill så lämnas det utrymme för missförstånd och feltolkningar. Om du är missnöjd med någonting kommunicera det och ha en dialog kring det. Berätta sakligt och hjälp personen att förstå din synvinkel.

  • Skapa ett öppet forum

Finns det utrymme för öppenhet på företaget? Se till att skapa en trygg miljö där alla känner att de har möjlighet att kommunicera och uttrycka sig. Du som chef och ledare – intressera dig för dina medarbetare. Ställ frågor, lyssna och var nyfiken och låt alla komma till tals. Lyft saker som behöver adresseras, om vi inte kan diskutera viktiga saker eller vi låtsas som ingenting skapas osäkerhet, otrygghet och frustration. Det är grunden för skitsnack och ryktesspridning.

  • Alla har eget ansvar för att kommunikationen ska fungera

Om du vill förmedla någonting är det du som har ansvar för att kommunicera det på ett tydligt sätt. Om du är mottagare och inte förstår är det du som har ansvar att ställa frågor för att förstå vad som sagts.