+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

 

                 

 

MISSION POSSIBLE

Välkommen till en ny värld!

Personligt Mästerskap®

Ett mer medvetet sätt att förhålla sig till sig själv, andra och världen.

Personligt Mästerskap® Företagsutbildning och organisationsutbildning

Vi skapar friska företag, organisationer och en hållbar vinst.
Mätbar arbetsglädje och effektivitet.

Personligt Mästerskap® Referenser

Personligt Mästerskap är ett effektivt verktyg för att skapa positiv förändring och utveckling. Nyckelorden är optimism, motivation och självförtroende. Se möjligheter och sätt upp mål för att skapa resultat. Jag försöker arbeta med detta så ofta jag kan. Mental träning anser jag vara en nyckel till framgång. Jag tror att om fler personer hade tränat Mental Träning och utnyttjat de verktyg som finns så hade vi generellt fått ett bättre välmående och balans i livet!

Therese Albrechtson

Europe's best Young Entrepreneur 2008

Personligt Mästerskap®

 

Bygger bättre balans kultur & struktur
Jaget – Laget – Företaget
Jaget – Organisationen – Världen
Vinna – Vinna – Vinna

Personligt Mästerskap

Vi som brinner för Personligt Mästerskap®

Om Personligt Mästerskap®

Godhjärtad business för en bättre värld.

Välkommen till en ny värld!

Personligt Mästerskap®

Ett mer medvetet sätt att förhålla sig till sig själv, andra och världen.

Personligt Mästerskap® Företagsutbildning och organisationsutbildning

Vi skapar friska företag, organisationer och en hållbar vinst.
Mätbar arbetsglädje och effektivitet.

Personligt Mästerskap®
Referenser

Personligt Mästerskap är ett effektivt verktyg för att skapa positiv förändring och utveckling. Nyckelorden är optimism, motivation och självförtroende. Se möjligheter och sätt upp mål för att skapa resultat. Jag försöker arbeta med detta så ofta jag kan. Mental träning anser jag vara en nyckel till framgång. Jag tror att om fler personer hade tränat Mental Träning och utnyttjat de verktyg som finns så hade vi generellt fått ett bättre välmående och balans i livet!

Therese Albrechtson

Europe's best Young Entrepreneur 2008

Personligt Mästerskap®

 

Bygger bättre balans kultur & struktur
Jaget – Laget – Företaget
Jaget – Organisationen – Världen
Vinna – Vinna – Vinna

Vi som brinner för Personligt Mästerskap®

Om Personligt Mästerskap®

Godhjärtad business för en bättre värld.

Mental Training and Personal Mastery?

What is Mental Training? Mental Training is about how to systematically and regularly train your brain on what you want to happen. This could involve how to relax, manage stress, gain more confidence, or how to set up goals and target images. Change happens in the...

läs mer

Five common obstacles in mental training

If you are not familiar with Mental Training, you may encounter obstacles that can lead you to believe that it is not working. Here are the most common things that may happen: I fall asleep while listening so it probably doesn't work for me. Fact: When you start...

läs mer