+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

MISSION POSSIBLE

Välkommen till en ny värld!

Personligt Mästerskap®

Ett mer medvetet sätt att förhålla sig till sig själv, andra och världen.

Personligt Mästerskap® Företagsutbildning och organisationsutbildning

Vi skapar friska företag, organisationer och en hållbar vinst.
Mätbar arbetsglädje och effektivitet.

Personligt Mästerskap® Referenser

Personligt Mästerskap är ett effektivt verktyg för att skapa positiv förändring och utveckling. Nyckelorden är optimism, motivation och självförtroende. Se möjligheter och sätt upp mål för att skapa resultat. Jag försöker arbeta med detta så ofta jag kan. Mental träning anser jag vara en nyckel till framgång. Jag tror att om fler personer hade tränat Mental Träning och utnyttjat de verktyg som finns så hade vi generellt fått ett bättre välmående och balans i livet!

Therese Albrechtson

Europe's best Young Entrepreneur 2008

Personligt Mästerskap®

 

Bygger bättre balans kultur & struktur
Jaget – Laget – Företaget
Jaget – Organisationen – Världen
Vinna – Vinna – Vinna

Personligt Mästerskap

Vi som brinner för Personligt Mästerskap®

Om Personligt Mästerskap®

Godhjärtad business för en bättre värld.

Välkommen till en ny värld!

Personligt Mästerskap®

Ett mer medvetet sätt att förhålla sig till sig själv, andra och världen.

Personligt Mästerskap® Företagsutbildning och organisationsutbildning

Vi skapar friska företag, organisationer och en hållbar vinst.
Mätbar arbetsglädje och effektivitet.

Personligt Mästerskap®
Referenser

Personligt Mästerskap är ett effektivt verktyg för att skapa positiv förändring och utveckling. Nyckelorden är optimism, motivation och självförtroende. Se möjligheter och sätt upp mål för att skapa resultat. Jag försöker arbeta med detta så ofta jag kan. Mental träning anser jag vara en nyckel till framgång. Jag tror att om fler personer hade tränat Mental Träning och utnyttjat de verktyg som finns så hade vi generellt fått ett bättre välmående och balans i livet!

Therese Albrechtson

Europe's best Young Entrepreneur 2008

Personligt Mästerskap®

 

Bygger bättre balans kultur & struktur
Jaget – Laget – Företaget
Jaget – Organisationen – Världen
Vinna – Vinna – Vinna

Vi som brinner för Personligt Mästerskap®

Om Personligt Mästerskap®

Godhjärtad business för en bättre värld.

Bra ledaregenskaper ger välmående medarbetare

I takt med snabb digitalisering och ökad stress, utbrändhet och ohälsa ställs också andra krav på ledarna för att underlätta för en välmående organisation. Modernt ledarskap Modernt ledarskap handlar mycket om kommunikation, att lyssna in och inbjuda till dialog i...

läs mer

Balans mellan kultur och struktur

Organisationer är ett system som består av människor och som utvecklas när människor utvecklas. Det gäller att utveckla den individuella förståelsen och ansvaret för att kunna utveckla den kollektiva förståelsen och ansvaret. Förståelse kan inte överföras, den måste...

läs mer

Personligt ledarskap – ledarskap börjar inifrån

Ledarskap definieras i vad vi gör, inte den roll vi har. Även om vi inte har en formell ledarroll är det allt viktigare att vi alla kan kliva in och leda – framförallt oss själva. Allt ledarskap börjar inifrån. Vad är personligt ledarskap? Personligt ledarskap är...

läs mer