+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

För såväl företag, organisation och arbetsgrupp är det viktigt att titta på värderingar. Både i ett större perspektiv och på individnivå. Vilka är övergripande värderingar på företaget? Vilka värderingar har de anställda? Stämmer de överens?

Vad är värderingar?

Värderingar svarar på frågan: Vad är viktigt?
Värderingar är drivkraften bakom våra beteenden. Vissa anser att ha pengar är en grundläggande värdering, men pengarna är bara resurser för att uppfylla en värdering. Värderingarna är de tillstånd vi vill uppleva. Om någonting går att ta på så är det ingen värdering, även om det är något som är viktigt. Det som går att ta på skapar en känsla och det är den som är drivkraften, värderingen.

”Värderingar skapar ett sinnestillstånd. Sinnestillståndet är bränslet som för dig framåt till dina resultat.”
– Ingalill Vestman

Värdeord – ger drivkraft och skapar energi

Vilka är dina egna viktigaste värdeord? De orden som väcker dina sinnestillstånd och kittlar lite extra? De som hjälper dig att skapa energi i livet och för dig framåt till dina resultat?

Exempel på värdeord kan vara:

Balans, Engagemang, Passion, Flexibilitet, Framåtanda, Rättvisa, Frihet, Gemenskap, Glädje, Spänning, Tillit, Kreativitet, Kärlek, Vänskap, Äventyr, osv..

Gemensam värdegrund hos företag och medarbetare

Det är viktigt att du som individ har värderingar som stämmer överens med företagets värderingar, de behöver inte vara samma, men de får heller inte motsätta sig helt. Det är också viktigt att som företag vara tydlig med sina värderingar och vad de står för, dels för att locka till sig rätt medarbetare som har samma värdegrunder och för att ha en tydlighet i sin kommunikation och marknadsföring utåt.

värderingar på företaget

När du vet vad som är viktigt för dig kan du göra medvetna val och agera i enlighet med dem. Är du omedveten om dina värderingar är det lätt hänt att du låter dig styras av andras värderingar eller krav och upplever att du inte har någon kontroll.

Personligt Mästerskaps värderingar

Personligt Mästerskap värderingarPersonligt Mästerskap har valt att lägga en grund med tre värderingar som enkelt sammanfattas med GUT:

Godhjärtad business
Utveckling
The magis fun the quanto fun (ju roligare desto roligare)

Vi kommer gå in mer på djupet på Personligt Mästerskaps värderingar i ett annat inlägg.