+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Vad är Mental Träning?

Mental Träning handlar om att träna hjärnan systematiskt och regelbundet på det du vill ska hända.
Det kan vara att slappna av, hantera stress, få bättre självförtroende eller att programmera in mål och målbilder. All förändring sker i det omedvetna och det är därför det inte räcker med att enbart med intellektet (ditt medvetna) förstå och formulera dina önskade förändringar. När du i ett avslappnat tillstånd använder alla dina sinnen för att skapa minnesbilder av framtiden når du även det omedvetna.

Hur tränar du mental träning?

Mental träningMental träning innebär i början att du lyssnar på förinspelade Mentala Träningsprogram som hjälper dig att slappna av, att släppa störande tankar. Du byter fokus och lämnar alla tankar för att genom kroppsscanning gå ner i kroppen och skapa förutsättningar för ett djupare medvetande. Det är viktigt att träna regelbundet helst varje dag. Du skapar en vana som är precis som att borsta tänderna varje dag

Vad du får ut av att träna Mental Träning?

Personer som fått som vana att regelbundet slappna av vittnar om att de sover bättre, vaknar tidigare med krafter som räcker längre. Tankarna är klara och mer precisa. De känner att de har mer kontroll. Avslappningen supporterar kroppen och immunförsvaret det skapar i sin tur förutsättningar för kroppens egen förmåga att läka sig själv. Förmågan att snabbt kunna slappna av är en nyckelfaktor och ett första steg i all Mental Träning. Du förebygger kronisk spänning och långvarig tärande stress, du behåller förmågan till effektiv återhämtning.

 • Förbättrade prestationer med Mental Träning:

Idrottsmän och artister som utför sina uppgifter med elegans och lätthet är avslappnade när de gör det. De använder bara den mängd energi som behövs, de bemästrar avspänd effektivitet. Det går inte att enbart förlita sig på en hög adrenalinnivå när det kommer till topp prestationer.

 • Ökad kreativitet med Mental Träning:

Därför att den skapar utrymme för inspiration där det tidigare mest var tankesplitter. Den aktiverar den högra hjärnhalvan så att hjärnan opererar mer holistiskt. När hjärnans olika delar kommunicerar med varandra på ett effektivare sätt vaknar geniet inom dig. Du ser både detaljer och helheter, saker får rätt perspektiv. I ett mentalt avslappnat tillstånd används delar av hjärnan som aktiverar kreativitet, fantasi och skapande. Det öppnar upp för att ”se utanför boxen” och hitta nya lösningar.

 • Ökad självkännedom och medvetenhet med Mental Träning:

Att bli medveten om sig själv sina vanor och sin kropp öppnar upp för personlig utveckling och förbättrade beteenden. När människor saknar medvetenhet märker de inte vad de gör när de tänder en ny cigarett eller stoppar något i munnen. De lever helt och hållet i sitt eget huvud. (En anorektiker, till exempel, är egentligen inte besatt av sin kropp utan av sina tankar kring den.)

PS. All förändring sker i det omedvetna!

Intressanta artiklar relaterade till Mental Träning:
http://modernpsykologi.se/2016/01/08/i-hjarnan-pa-en-munk/
https://www.hhs.se/sv/om-oss/news/2015/mediterande-chefer-fattar-battre-beslut/

Hälsoeffekter av mental träning

Hälsoeffekter av Mental Träning

Oförmåga att slappna av ger problem med hälsan. Därför är förmågan att snabbt kunna slappna av en nyckelfaktor och ett första steg i all Mental Träning. När du slappnar av löser du upp spänningar och även de mentala fixeringar som är orsaken till spänningen det ökar förmågan till effektiv återhämtning. Bara att var avslappnad i vardagen är enormt hälsobefrämjande. Hundratals undersökningar har visat att meditation och Mental Träning är bra för hälsan.

Här är några av de viktigaste hälsoeffekterna:

 • Löser upp muskelspänningar
  Som en automatisk följd ökar rörligheten och det sker en lindring av smärta.
 • Förbättrad syresättning
  Även andningen fungerar bättre, därmed blir syresättningen effektivare och kroppsvätskor och signalsubstanser flödar lättare genom kroppen. Mental Träning påverkar även blodcirkulationen i matsmältningsorganen, huden och hjärnan. Under stress prioriteras inte matsmältningen, blodet dirigeras istället till de stora musklerna så att du snabbt ska kunna fly. Avslappning vänder på detta förlopp med resultat att matsmältningen fungerar bättre igen. När blodflödet ökar i huden kan det kännas som en behaglig pirrning. Den förbättrade cirkulationen gör att näringsämnen kommer snabbare ut i kroppen liksom att avfallsprodukter rensas ut effektivare.
 • Normaliserar blodtrycket
  När den fysiska avslappningen gör kroppen smidigare behöver hjärtat inte pumpa lika hårt för att pressa fram blodet genom blodkärlen.
 • Stimulerar immunförsvaret och produktionen av vita blodkroppar
  Kroppens egna läkande processer fungerar bäst när kroppen är avslappnad.
 • Förbättrar hormonbalansen
  Mental Träning påverkar dina hormoner. Mängden stresshormon sjunker, mängden endorfiner ökar liksom mängden DHEAs hormon. DHEAs hormon används för att mäta biologisk ålder hos en person. De som praktiserar Mental Träning regelbundet är som vältränade personer, de ser ofta yngre ut än vad de är. Långvarig stress kan påverka din hälsa negativt.
 • Balanserar aktiviteten mellan hjärnhalvorna
  Detta gör att du blir mer balanserad och klartänkt. Varje hjärnhalva styr den motoriska aktiviteten i motsatt sida av kroppen. Om den ena är överaktiv och dominerar kan kroppen bli ur balans och orsaka fysiska spänningar. Med balans mellan hjärnhalvorna kan man tänka klart och ändå vara nära sina känslomässiga reaktioner.
 • Minskar stressen och ökar fokus
  Du får lättare att koncentrera dig på en sak i taget. Stress minskar förmågan att koncentrera sig. När vi försöker göra många saker samtidigt blir resultatet ofta att vi gör allting sämre. När vi får bort pladdret och meningslösa fixeringar i huvudet, får vi utrymme att arbeta fokuserat med det som för tillfället är viktigt.

Mental Träning ger ofta generella förbättringar i allmän hälsa och välbefinnande redan efter tre eller fyra veckors regelbunden träning, för mera bestående effekt behövs minst 10 veckors träning. Bästa effekt nås efter ett år.

Här kan du läsa om ännu en effekt av mental träning: Meditation rebuilds your brain

Biverkningar av Mental Träning

Du riskerar att bli klokare, friskare och vackrare – står du ut med det så fortsätt träna!