+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Företagsutbildning och organisationsutbildning

Personligt Mästerskap®

Utvecklingsprogram för företag och organisationer som vill öka sin arbetsglädje, effektivitet och lönsamhet.
Jaget, laget och företaget.

Arbetsglädje, effektivitet och lönsamhet

Organisationer består av människor och organisationer utvecklas när människor utvecklas. Personligt Mästerskap® utvecklar den individuella och kollektiva förståelsen, vilket skapar ansvarstagande. Personligt Mästerskap® utgår från ett systemtänkande och bygger bättre balans mellan kultur & struktur.

Personligt Mästerskap® är en företagsutbildning och organisationsutbildning med ett systematiskt strukturerat utvecklingsprogram i 2 steg för både ledare och medarbetare. Du blir bättre på att leda dig själv, vilket är förutsättningen för att kunna samarbeta och leda andra. Utbildningen vänder sig till företag och organisationer både på ledar- och medarbetarnivå, kort sagt för alla som vill jobba med sin egen och teamets utveckling.

Effekter av Personligt Mästerskap

  • Mindre stress ger mer energi, ökad harmoni och bättre beslut
  • Ökad förståelse av egna och gemensamma värderingar
  • Tydligare mål och resultat ger ett ökat fokus och engagemang
  • Tydligare kommunikation som leder till ett bättre samarbete
  • Bättre självkänsla och självförtroende leder till ökad klarsyn
  • Ökad arbetsglädje och effektivitet som leder till ökad lönsamhet
Företagsutbildning och utvecklingsprogram

Programupplägg:

Exemplet nedan och bilden är för utvecklingsprogrammet PM Medarbetare STEG 1.

Företagsutbildningen anordnas av Personligt Mästerskaps businesspartners som är utbildade i konceptet. Vi träffas vid fem tillfällen under tolv veckor. Varje kurstillfälle är cirka fyra timmar och kan hållas på dag- eller kvällstid, beroende på era önskemål. Under kursens gång har deltagarna även kontakt med kursledaren via mail. Lämpligt antal deltagare är sex till tolv personer.

I programmet ingår personlig analys, utbildning, individuell coaching och coaching i grupp samt egen integrerad Mental Träning mellan dessa tillfällen. Efter detta sker utvärdering i form av jämförande personlig analys och sammanställning av resultatet till företaget eller organisationen. Studiematerial består av fyra mentala träningsprogram, supportbrev, litteratur och övningar som syftar till att ge större självkännedom och insikt.

Företagsutbildning och utvecklingsprogram

“Chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut, vilket på sikt leder till att verksamheten utvecklas på ett mer hållbart sätt.”

Lasse Lychnell, forskare på institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm

Kontakta oss för mer info:

2 + 15 =

Personligt Mästerskap har gett mig mer energi och framför allt harmoni. Mental träning har gjort mig lugnare och mer avslappnad, den hjälper mig att få ner stressnivån och fatta klokare beslut vilket gjort mig till en bättre ledare! Ökad glädje, positivitet, effektivitet och bättre fokus.

Dejan Vulevic

VD och ägare, ICA Supermarket Alingsås