+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Ledarskap definieras i vad vi gör, inte den roll vi har. Även om vi inte har en formell ledarroll är det allt viktigare att vi alla kan kliva in och leda – framförallt oss själva. Allt ledarskap börjar inifrån.

personligt ledarskap

Vad är personligt ledarskap?

Personligt ledarskap är förmågan att styra ditt eget liv i den riktning du vill. Starkt personligt ledarskap handlar om vara ditt bästa jag, att ta fullt ansvar för alla delar av ditt liv och att leda det i den riktning som är bäst för dig själv, det är först då du kan leda andra. En god ledare ser sig inte som offer för yttre omständigheter eller andras handlingar. När du tar ansvar för de val du gör och att valen utgår ifrån ditt eget bästa har du också möjlighet att ha en positiv och inspirerande inverkan på andra människor.

Tre viktiga faktorer som påverkar dina personliga ledaregenskaper:

Attityd/sinnestillstånd

Din attityd och ditt sinnestillstånd avgör hur du reagerar på och tolkar olika händelser som sker. Att ha en positiv attityd och att göra val som gynnar dig är viktigt för ett fungerande personligt ledarskap. Det handlar också om att förvänta sig positiva resultat och att tro på sig själv och de mål man sätter upp. Om vi väljer att fokusera på våra problem eller på våra möjligheter är en otroligt viktig och avgörande del inom ledarskapet.

Energinivå

Hur väl du håller du din egen energi? Att ta sig tid till återhämtning och njutning och att lära sig att lägga energi på rätt saker är också viktigt för det personliga ledarskapet. Att lära sig att känna igen signalerna när det är dags för paus och att ta hand om sig själv genom motion och bra kost är avgörande.

Uppbackning av andra

Att ha ett starkt personligt ledarskap handlar också om att ha bra stöttning av andra. Att ha ett nätverk av människor som stöttar dig i dina val. Det är dessa människor du kan vända dig till för att bolla idéer och rådgöra med.

Beteenden för framgångsrikt personligt ledarskap:

 1. Självreflektion
  En god ledare tar sig tid att identifiera och formulera hur de är sitt bästa jag för att sedan agera utifrån det.
 2. Självmedvetenhet
  En god ledare är medveten om vad som sker runt omkring och de lägger märke till de fysiska, mentala och emotionella reaktioner de har på det som sker. Genom att ställa följande frågor kan man öka sin självmedvetenhet: Vad försöker jag uppnå? Hur behöver jag agera och reagera för att få det att hända?
 3. Egenvård
  En bra ledare förstår att de presterar bäst när de tar kontroll över sin egen hälsa och välmående. De rör på sig regelbundet, de är medvetna om vad de stoppar i sig och gör bra val och de ser till att få tillräckligt med sömn. Genom att ta hand om sig själv kan man också bättre hantera stress.
 4. Kontinuerligt lärande
  Goda ledare slutar aldrig att lära sig nya saker. De utmanar sina egna antaganden genom att ställa sig frågan ”varför?”, söker nya infallsvinklar och ber om feedback från andra.
 5. Lyssna
  En bra ledare lyssnar. De ställer öppna frågor och lägger märke till svaren. De lyssnar ofta utan någon annan intention än att fördjupa kontakten med andra.
 6. Medveten om sina rutiner
  En bra ledare är medveten om vid vilka tidpunkter och dagar i veckan de är bäst lämpade att utföra specifika uppgifter för att få saker gjorda, och schemalägger utifrån det. Om de vet att de är som mest kreativa på morgonen ser de till att hålla de första timmarna fria från möten. De är medvetna om när de behöver pauser och ser till att styra upp saker för att få till det.
 7. Byta växel
  En bra ledare vet hur de snabbt ändrar fokus och växlar upp eller ner beroende på omständigheter. De är bra på att visualisera nästa steg och att kliva in i rätt sinnestillstånd för att utföra det.
 8. Fokus
  En bra ledare kan hålla fokus på det som är framför dem. De är medvetna om att saker kan distrahera och ser till att plocka bort distraktioner i största möjliga mån.
 9. Tydligt syfte
  En bra ledare vet varför de gör saker. De har ett tydligt svar på frågan ”Varför är jag här?
 10. Tacksamhet
  Bra ledare är tacksamma och uppmärksammar de bra sakerna i livet. De förstår att även de dagar då det känns som att allting går fel finns det någonting att vara tacksam över.

 

Du är en ledare, även om du enbart leder dig själv genom ditt liv. Ta reda på vad du vill göra, var du vill gå och vem du vill vara. Och ta reda på hur du ska ta dig dit. Det första steget att bli en bra ledare för andra människor är att visa att du kan leda din viktigaste följare – dig själv!