+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Kundberättelser

Här nedan kan du läsa några av våra kundberättelser av deltagare som genomfört Personligt Mästerskaps företagsprogram. Deras tankar, reflektioner och effekter.

För företag och organisationer som vill öka sin arbetsglädje, effektivitet och lönsamhet.

Personligt Mästerskap är en företagsutbildning och ett systematiskt strukturerat utvecklingsprogram. Du blir bättre på att leda dig själv, vilket är förutsättningen för att kunna samarbeta och leda andra. Utbildningen vänder sig till företag, organisationer och arbetsgrupper både på chefs- och medarbetarnivå, kort sagt för alla som vill jobba med sin egen och teamets utveckling.

Resultat du kan förvänta dig efter programmet:

Du känner dig mer tillfreds, lugnare och mer harmonisk, du får en positivare livssyn. Du blir mer klarsynt och kan hantera stressiga situationer. Du ser lösningar hellre än fokuserar på problem. Du sover bättre och får mer energi. Du arbetar mer avspänt och effektivt, vilket leder till bättre samarbete. Du får en större integritet och blir mer uppriktig och sann mot sig själv.

Läs mer om företagsprogrammet här