+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

I takt med snabb digitalisering och ökad stress, utbrändhet och ohälsa ställs också andra krav på ledarna för att underlätta för en välmående organisation.

Modernt ledarskap

Modernt ledarskap handlar mycket om kommunikation, att lyssna in och inbjuda till dialog i organisationen. En öppen kommunikation motverkar att rykten och oro sprids. Det är också viktigt att skapa ett klimat där det är okej att vara människa och inte bara värderas för prestation och resultat. Det behöver finnas utrymme för återhämtning och att chefen leder genom att själv ta hand om sig själv och sätta gränser. En organisation där medarbetarna ses som maskiner håller inte i längden. Alla människor har behov av att bli sedda, förstådda och uppskattade

Personer som är nöjda med sin chef är mindre stressade och mer motiverade än andra människor. Chefen är alltså viktig för vårt välmående, både på och utanför jobbet.

Uppskattade ledaregenskaper

Vad som definierar ett bra ledarskap är subjektivt. Lernia har nyligen gjort en undersökning där över 1500 yrkesverksamma har deltagit. Undersökningen visade att de ledaregenskaper som värderas högst hos en bra ledare är ansvarstagande, empatisk, rättvis, trygg och humoristisk.

 

ledaregenskaper

Jaget och laget – alla har ett ansvar

Det är dock lätt att lägga över ansvaret för sitt egen välmående på någon annan och det är lätt att skylla på chefen om det inte är bra. I Personligt Mästerskaps program fokuserar vi både på individen ”jaget” och laget. Det är alltid hos sig själv man behöver börja och vi tittar på våra egna värderingar och hur vi själva kommunicerar så väl som hur vi kan jobba med vår egen återhämtning och avslappning. Alla i en organisation är värdefulla för att företaget ska fungera, från högsta chefen till medarbetarna.