+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Att det är viktigt att värna om arbetsmiljön och se till att de anställda mår bra och trivs på arbetet borde vara en självklarhet. Det ser dock annorlunda ut i verkligheten med fler och fler sjukskrivningar och minskad effektivitet på grund av bland annat negativ stress. I mars förra året kom en tydligare föreskrift för Organisatorisk och social arbetsmiljövilket innebär ett större ansvar för chefen och ledningen på företaget, och det finns riktlinjer för att främja ett bättre arbetsklimat, mer välmående medarbetare och minskad sjukfrånvaro.

Det finns ett antal olika åtgärder man kan göra, men hur gör man för att mäta att man får valuta för den tid och kostnad man investerar i sin personal och medarbetarnas hälsa?

Personligt Mästerskaps Hälsobokslut

Personligt Mästerskap (PM) Utvecklingsprogram är en etablerad metod för berika Jaget, Laget och Företaget. Syftet med Personligt Mästerskap är ökad Arbetsglädje, Effektivitet och Lönsamhet.

En av de saker som skiljer Personligt Mästerskap från andra friskvårdsprogram för företag är den uppföljning och mätning av resultatet som vi erbjuder. Så att du som företagare kan utvärdera din investering och försäkra dig om att din satsting på personalen är lönsam, inte bara genom minskad sjukskrivning och sjukfrånvaro, utan även genom en hel rad andra positiva effekter som påverkar bolagets ekonomi och resultat indirekt.

Personligt Mästerskap Hälsobokslut

Hälsobokslut – Beräkna företagets kostnader

Innan start av Personligt Mästerskap tar vi fram ett Hälsobokslut. Detta hälsobokslut visar siffror över de totala kostnaderna för organisationen beträffande:

1. Sjuktal – timmar
2. Vikarietimmar
3. Personalomsättning

Efter avslutat program gör vi därefter om mätningen för att se hur de totala kostnaderna för sjuktal, vikarietimmar och personalomsättning påverkats.

Mätning av effektivitet och produktivitet

På alla de personer som genomgått Personligt Mästerskaps Utvecklingsprogram har vi under många år dessutom gjort effektivitetsmätningar (produktivitet). Varje deltagare gör subjektiva analyser innan träningen och sedan gör de om dem igen efter avslutad träning. Det händer stora positiva förändringar med Personligt Mästerskaps program. Resultat har visat i genomsnitt 18-35% upplevda positiva effektivitetsförändringar efter 3-6 månaders träning.

Effekter av Personligt Mästerskap:

Mindre stress ger mer energi, ökad harmoni och bättre beslut.
Ökad förståelse av egna och gemensamma värderingar.
Tydligare mål och resultat ger ett ökat fokus och engagemang.
Tydligare kommunikation som leder till ett bättre samarbete.
Bättre självkänsla och självförtroende leder till ökad klarsyn.
Ökad arbetsglädje och effektivitet som leder till ökad lönsamhet.

“Payoff” på investeringen av PM Utvecklingsprogram har varit 1-3 månader. Dvs de positiva effekterna och därmed sänkta kostnaderna och ökade effektiviteten har gjort att företagen har tjänat in sin investering på personalen inom 1-3 månader.

Vill du veta mer om hälsobokslutet och hur Personligt Mästerskap kan hjälpa ditt företag eller din arbetsplats?
Kontakta oss