+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Nya föreskrifter för Organisatorisk och social arbetsmiljö

Från den 31 mars 2016 har föreskrifterna för Organisatorisk och social arbetsmiljö ändrats (tidigare kallad psykosocial arbetsmiljö). I denna föreskrift regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Detta innebär att det nu ställs högre krav på både arbetsgivare och arbetstagare att de tar ansvar för att förbättra arbetsmiljö och minska sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar på arbetsplatsen. (Läs hela arbetsmiljöverkets föreskrift här)

Samtidigt som företagens effektivitetskrav ökar, mår allt fler människor i arbetsteamen sämre och fler upplever negativ stress och ökad press. Då sinnestillstånd smittar kan en person påverka en hel grupp. Det i sin tur kan påverka effektiviteten och lönsamheten negativt. Att minska sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar borde ligga i allas intresse.

En lagspelare på elitnivå som inte mår och fungerar bra skulle aldrig få spela. Resurser sätts in för att få spelaren tillbaka så fort som möjligt. Vad skulle effekterna bli om fler företag och chefer tänkte så?

Du som chef har ansvar för dina anställdas välmående

Stress kan leda till ohälsa hos medarbetarna och få konsekvenser för verksamheten.
Det kan dock vara svårt att upptäcka. Här är några varningssignaler i organisationen som tyder på stressade medarbetare:

  • Irriterad stämning, allmänt missnöje och konflikter
  • Ilska och sorg
  • Letande efter syndabockar
  • Brist på initiativ och negativ inställning till arbetsgivaren
  • Mobbing, diskriminering och trakasserier
  • Chanstagning som kan leda till olyckor
  • Missbruk av alkohol, läkemedel och droger

Hur kan Personligt Mästerskap förbättra social arbetsmiljö?

Personligt Mästerskaps program hjälper företag och organisationer att skapa en bättre arbetsmiljö, ökad arbetsglädje, effektivitet och ökad lönsamhet.

Organisationer består av människor. Organisationer utvecklas när människor utvecklas.
Idrottspersoner som tränar Mental Träning ökar prestationen samtidigt som de mår och fungerar bättre.
Om personer i företag även började träna Mental Träning. Skulle det få samma effekter?
Ja är vårt svar! Sedan starten 2005 har fler än 400 personer genomgått Personligt Mästerskaps program. Detta har gett oss en bred, djup erfarenhet och vi har sett att Personligt Mästerskap efter ca 4-6 månaders träning gett 18-35% upplevda positiva förändringar av individen och gruppen vilket har lett till mer än 20 procents ökad lönsamhet.

Mental träning ligger som grund i hela Personligt Mästerskaps koncept. I företagsutbildningen Steg 1 jobbar vi även med Värderingar, Mål och Resultat, Kommunikation, Inre ledarskap och Sinnestillstånd. Resultatet för deltagarna blir personlig utveckling, verktyg för att hantera stress, leda sig själv och påverka sitt eget sinnestillstånd. För gruppen, organisationen eller företaget innebär det att man förtydligar gemensamma värderingar, mål och resultat och skapar ett bättre arbetsklimat och en fungerande kommunikation.

Personligt Mästerskap har gett mig mer energi och framför allt harmoni. Mental träning har gjort mig lugnare och mer avslappnad, den hjälper mig att få ner stressnivån och fatta klokare beslut vilket gjort mig till en bättre ledare! Ökad glädje, positivitet, effektivitet och bättre fokus.

Läs mer om hur ICA Supermarket i Alingsås satsade på att stärka arbetslaget och få en mer välmående organisation med Personligt Mästerskaps hjälp.

Dejan Vulevic

VD och ägare, ICA Supermarket Alingsås

Vinsten ökade med 21% och den enda skillnaden som enskild faktor det året var Personligt Mästerskap. Påtagliga effekter var att arbetsglädjen ökade markant. Man fattade bättre beslut för att man var mindre stressad. Man samlades kring en gemensam målbild. Kommunikationen och förståelsen för varandra ökade, både som person och i varandras arbetsroll.

Ambius AB