+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Per Hedberg,
Programchef Malmö Symfoniorkester 2016-
Planeringschef Bergens filharmoniska orkester 2015-2016
Orchestra Personnel Manager, Philharmonia Orchestra, London, 2009-2015
Orkesterchef, Göteborgs Symfoniker, 2007-2009

Creative Commons erkännande, fotograf: Per-Erik Adamsson

Foto: Per-Erik Adamsson

Under hösten 2007/våren 2008 använde jag regelbundet den CD som utgör basen för Personligt Mästerskap, baserat på avslappning och mental träning. Jag hade därefter glädjen att under 2008–2009 medverka i ett stort utvecklingsprojekt med musikerna hos Göteborgs Symfoniker samt personal runt orkestern. Det var en blandning av Axiologisk profil, ledarutbildning, samarbetsprofil och Personligt Mästerskap. Allt under ledning av Bo Ekman och Håkan Andersson från Personligt Mästerskap.

Bo och Håkan ledde utvecklingsprojektet med stor entusiasm, professionalitet, hängivenhet och var med glädje alltid öppna för frågor och – ibland provocerande – diskussioner och det var en fröjd att samarbeta med dem.

Avslappningsövningar och mental träning är något jag sysslat med sedan slutet av 80-talet och jag upplevde Personligt Mästerskaps CDn, som var ny för mig, som väldigt positiv. Framförallt märktes det efter cirka en månad av regelbunden lyssning/avslappning hur min sinnesnärvaro påverkades positivt, långvarigt och hur snabbt den uppnåddes.

Programmet utvecklade min förmåga att analysera de medarbetare jag ansvarade för och ökade helt klart min förmåga att se ”den positiva intention” som ligger som grund till varje persons agerande, även i de enstaka fall då denna intention var väl dold.

Programmet har även haft en stor och positiv inverkan i mitt privatliv då den hjälpt mig i min strävan att hitta en – för mig – bra balans mellan arbete och privatliv. När det gäller mina medarbetare som också utförde dessa profiler upplevde jag en märkbar, positiv, utveckling. För en majoritet av de som genomgick detta utvecklingsprojekt skapades helt klart en utökad förståelse för varandras situation och en ökad beredskap att lyssna och ta in andras vinklar och synpunkter. Jag upplevde att den generella nivån av anspänning sjönk i positiv bemärkelse.

Visst fanns det de några som var skeptiska och i vissa fall direkt negativa till projektet men även dessa personer kunde – upplevde jag – inte undvika att åtminstone fundera på hur deras egen profil såg ut och vad det kunde bero på. Det medförde att även dessa personer påverkades i positiv riktning av ett projekt de i grund och botten var negativa till från början. Klart det är enkelt att ”skjuta budbäraren” men har jag väl mottagit ”budet” så lär jag behöva ta ställning till/analysera det oavsett ifall jag sköt bäraren eller ej.

Jag kan varmt rekommendera detta utvecklingspaket!

Vänliga hälsningar!
Per Hedberg