+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Skillnad på Mental Träning och Meditation

meditation och mental träningInom Personligt Mästerskap använder vi oss av metoden Mental Träning. Mental Träning började utvecklas på sextiotalet, och i Sverige var det framför allt Lars-Eric Uneståhls arbete inom hypnos och självhypnos som ledde fram till det vi idag kallar Mental Träning. Hans utgångspunkt var att finna och definiera de komponenter som är verksamma vid meditation och som ger de positiva effekterna.

Vad är meditation?

Ordet meditation har sitt ursprung i det latinska meditari. Meditation betyder besinna, reflektera. Det är djup vila under vakenhet. Vakenhet i kombination med avspänning öppnar upp för klarhet i tanken och sunda processer i kroppen. Det är motsatsen till stress. I österländska traditioner är meditation intimt sammankopplat med etiska och religiösa sammanhang. Där växelverkar meditation och etiska regler med varandra. Ett moraliskt korrekt levnadssätt skapar förutsättningar för framgångsrik meditation och meditation i sin tur leder till en naturligt förankrad hög moral. Historiskt sett har intensiv meditation varit en angelägenhet för munkar och heliga män. Att praktisera meditation på egen hand utan en mästare eller lärare har varit otänkbart. Men detta har under senare decennier luckrats upp och allt fler använder sig av meditation i olika sammanhang.
Vid meditation fokuserar man ofta på ett mantra ett speciellt ord eller uttryck som samtidigt hjälper hjärnan att släppa tankar och medvetande. En del i meditation är att fokusera på kroppen och andningen.

Vad är mental träning?

Lars-Eric Uneståhl fann två avgörande komponenter som verkade ha störst betydelse, avslappning och ett förändrat medvetande tillstånd. I klartext betyder det avslappnade muskler och ökad alfa och theta aktivitet i hjärnan. Från dessa insikter utvecklades metoder, tekniker och hjälpmedel för att uppnå just dessa effekter. Personligt Mästerskap® är ett sådant modernt hjälpmedel med omvittnade effekter.

Mental Träning består av tre delar:

  • Muskulär avslappning
    Du lär dig känna skillnad mellan spända och avslappnade muskler och att lägga fokus i kroppen genom kroppscanning.
  • Mental avslappning
    Syftet är att tömma hjärnan på tankar genom att tex fokusera på en plats eller ett inre rum.
  • Mental styrketräning
    Här kan du programmera in det du vill ska hända i framtiden, tex ökat självförtroende eller andra mål och målbilder med hjälp av dina sinnen.

Det är framför allt Mental styrketräning som skiljer Mental träning från meditation. En annan skillnad kan vara att historiskt sett är meditation kopplat till en viss tro med religiösa ritualer.

PS. Mental Träning är att skapa minnesbilder av framtiden