+46 702 60 86 30 info@personligtmasterskap.se

Organisationer är ett system som består av människor och som utvecklas när människor utvecklas. Det gäller att utveckla den individuella förståelsen och ansvaret för att kunna utveckla den kollektiva förståelsen och ansvaret. Förståelse kan inte överföras, den måste erövras av var och en. Därför är Personligt Mästerskaps utvecklingsprogram upplevelsebaserade på ett djupare plan.

Balans mellan mjuka och hårda värden på företaget

Allt handlar om mänsklig energi. Personligt Mästerskap är grunden för Team-mästerskap och Organisationsmästerskap. För att utveckla detta behövs en bra balans mellan Kultur och Struktur.
En balans mellan ”mjuka” och ”hårda” frågor. Egentligen är det bättre att kalla de ”mjuka” frågorna för de mer ”utmanande”, ”ovana” frågorna. Vi har tränat längre på de ”hårda” frågorna så de har blivit lättare att hantera.

Vid hög arbetsbelastning, högt tempo, stress etc. blir det då oftast bekvämare att ta till det som är vanemässigt. I detta fall de strukturella frågorna. Då blir det oftast enklare att rita om organisationsscheman och skicka ut rapporter istället för att samtala. En kontrollerande organisation som mer styrs av rädslor och där den mänskliga energin oftast dräneras.

balans mellan kultur och struktur

Stor potential genom att utveckla kulturen

Om vi gör ett räkneexempel med en skala 1 = Sämst och 10 = Bäst. Sedan ställer vi oss frågan, hur är det genomsnittliga värdet på kultur och struktur som gynnar den operationella effektiviteten?
Låt oss säga att en organisation i genomsnitt antas ha en Kultur = 4 och en Struktur = 8. Då blir den Operationella effektiviteten 4*8 = 32% på en maximal skala på 100%. I denna organisation finns det en mycket stor potential genom att utveckla kulturen.

Vi på Personligt Mästerskap arbetar främst med att utveckla kulturen, vi anser att där finns den största potentialen, samtidigt är det naturligtvis viktigt att alltid strukturen är med. Kultur och Struktur bör gå hand i hand.

Tre principer för att organisationen ska fungera optimalt

Som nämnts tidigare är en organisation ett system. Det finns tre principer för att ett system skall fungera optimalt:

  1. Delaktighet (tillhörighet) – Människor skall tillhöra systemet och känna sig behövda och sedda.
  2. Riktning (ordning) – Människor skall ha en tydlig plats i systemet, en klart definierad yrkesroll med ansvar och befogenheter.
  3. Kommunikation (balans) – Människor behöver utveckla en bra balans mellan att ge och ta in kommunikationen. Att utveckla en dialog och ha balans mellan att lyssna och samtala.

Vårt utvecklingsprogram STEG 1 består därför alltid av både individuell träning och gruppträning med personal från samma organisation. Vi tränar självreflektion, dialog genom reflektion med andra och tar upp frågor såsom värderingar, mål och resultat, kommunikation, inre ledarskap, sinnestillstånd/attityder etc.
Detta innebär att både kulturen och strukturen utvecklas i organisationen.

företagskultur

Mät effekten med hälsobokslut

Våra mätningar av både hälsobokslut och effektivitet/produktivitet för individ och grupp har visat på stora effektivitets- och lönsamhets/resultat – vinster. Samtidigt vet vi att det vi mäter inte är hela sanningen eftersom det också finns en exponentiell tillväxt. 1 + 1 är inte 2 utan högre. Om ett visst antal individer och grupper utvecklar sin förståelse så kommer denna förståelse att påverka de övriga i organisationen. Den mänskliga energin kommer att öka exponentiellt.

Allt ovan sammantaget ger: Ökad Arbetsglädje, Effektivitet och Lönsamhet/Resultat.

/Bo Ekman