Personligt Mästerskap® får företag att fungera

Utvecklingsprogram


För ökad Arbetsglädje, Effektivitet & Lönsamhet.

Personligt Mästerskap är ett strukturerat och beprövat 12-veckors program för att utveckla ledare och medarbetare.
Sedan 2005 har fler än 400 personer genomgått programmet med fantastiska resultat.

Boka företagsutbildning –>


Personligt Mästerskap

Jobba med Personligt Mästerskap

Vill du bli en av oss och arbeta med vad vi tycker är det roligaste som finns –
och samtidigt bidra till att andra mår bra?
Vi erbjuder ett färdigt affärskoncept med ett strukturerat och beprövat koncept för ledar- och medarbetarutveckling.

Bli businesspartner –>

Ökat välbefinnande på jobbet ger ökad lönsamhet

Forskning visar att de företag och organisationer som fokuserar på att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen ger ökad effektivitet och ökad lönsamhet. I en tidigare artikel skrev vi om de nya föreskrifterna för Organisatorisk och social arbetsmiljö och hur krav nu... läs mer

Minska åldrandet med Mental Träning

Sänk stressnivåerna med Mental Träning, Mindfulness och motion och minska åldrandet. Det kunde man läsa om i Svenska Dagbladet för några år sedan. Forskaren Elizabeth Blackburn som tilldelades Nobelpriset i medicin år 2009, berättar i artikeln om sin forskning om hur... läs mer

Vägen tillbaka efter utbrändhet – Kundberättelse

Livet efter en ”Botten resa” – Av Christer Andersson – Jag jobbade som Projektledare på ett företag i byggbranschen och åkte över hela Sverige. Min utmattning började redan i slutet av november 2007 med att jag hade kramper i bröstet. Ibland domnade... läs mer

Företag som genomgått Personligt Mästerskaps program:

Alströmergymnasiet
ambius
Campus Varberg
eskadern
KY Akademien
Johnson Controls
HM
estrella
Landstinget Värmland
Göteborgs Symfoniker
Migrationsverket

Personligt Mästerskap har gett mig mer energi och framför allt harmoni. Mental träning har gjort mig lugnare och mer avslappnad, den hjälper mig att få ner stressnivån och fatta klokare beslut vilket gjort mig till en bättre ledare! Ökad glädje, positivitet, effektivitet och bättre fokus.

Dejan Vulevic

VD och ägare, ICA Supermarket Alingsås

Vinsten ökade med 21% och den enda skillnaden som enskild faktor det året var Personligt Mästerskap. Påtagliga effekter var att arbetsglädjen ökade markant. Man fattade bättre beslut för att man var mindre stressad. Man samlades kring en gemensam målbild. Kommunikationen och förståelsen för varandra ökade, både som person och i varandras arbetsroll.

Ambius AB

Efter att ha gått igenom hela programmet har jag fått en helt annan syn på livet. Jag lägger mer kraft och tid på min familj och mina vänner än tidigare. De saker som verkligen betyder något och är viktiga är de jag lägger kraft på nu för tiden. Jag känner mer glädje och skratt i vardagen, jag är lugnare som person och inte så stressad. Jag är mycket tacksam för Personligt Mästerskap!

Christer Andersson

Projektledare

Personligt Mästerskap är ett effektivt verktyg för att skapa positiv förändring och utveckling. Nyckelorden är optimism, motivation och självförtroende. Se möjligheter och sätt upp mål för att skapa resultat. Jag försöker arbeta med detta så ofta jag kan. Mental träning anser jag vara en nyckel till framgång. Jag tror att om fler personer hade tränat Mental Träning och utnyttjat de verktyg som finns så hade vi generellt fått ett bättre välmående och balans i livet!

Therese Albrechtson

Europe's best Young Entrepreneur 2008

Efter cirka en månad av regelbunden träning med Personligt Mästerskap märkte jag hur min sinnesnärvaro påverkades positivt. När det gäller mina medarbetare upplevde jag en märkbar positiv utveckling. För en majoritet av de som genomgick detta utvecklingsprogram skapades helt klart en ökad förståelse för varandras situation och en ökad villighet att lyssna och ta in andras synpunkter. Jag upplevde att den generella nivån av anspänning sjönk.

Per Hedberg

Orchestra Personnel Manager, Philharmonia Orchestra London